Skip to main content

Corporate Press Release – 5th February 2021

CMYMK, a promotional product and corporate gift distributor, has launched their studio in Msida where customers will be able to find inspiration for branding campaigns and acquire promotional items.

“With the state of the current Covid19 pandemic businesses need to carefully manage their marketing budgets and get back on the wave of the economic recovery with a punch. We will help them achieve that goal”, Managing Director Matthew Gatt said.

Speaking about the company he said: “Our mission is to help businesses get seen, responsibly. It is on this basis that we built the slogan behind our brand: see my mark. The new studio that we launched is centrally located and provides a space for businesses to meet with us and to better understand which promotional items can truly boost their business. Clients will be able to acquire exclusive corporate gifts and to receive advice about successful staff and client incentives.”

The launch of the studio forms part of a wider branding exercise for CMYMK LTD, which recently launched its website at seemymark.com and the CMYMK Trademark. The business is a family-run operation and is an official distributor for major luxury corporate gift brands and promotional items. Originally operating under the tradename Branded Malta the business started out in 2017.

____________

Verżjoni bil-Malti

CMYMK b’uffiċju ġdid imnieda fl-Imsida 

Stqarrija Korporattiva – 5 ta’ Frar 2021

CMYMK, kumpanija li tispeċjaliża fil-prodotti promozzjonali u rigali korporattivi  niediet uffiċju ġdid fl-Imsida fejn klijenti ser ikunu jistgħu isibu ispirazzjoni u ideat għal kampanji promozzjonali tagħhom u minn fejn ikunu jistgħu jakkwistaw oġġetti promozzjonali.

“Permess tas-sitwazzjoni ekonomika kurrenti li hawn fid-dawl tal-pandemija, intrapriżi ser ikollom jiġġestixxu il-fondi għal attivitajiet promozzjonali b’ħafna iktar għaqal sabiex ikunu jistgħu jissaħħu hekk kif l-affarjiet jerġgħu lura għan-normal. Aħna ser inkun qed ngħinuhom jilħqu dak il-għan”, il-Kap Eżekuttiv tal-kumpanija, Matthew Gatt, stqarr.

Dwar il-kumpanija, huwa qal: “il-missjoni prinċipali tagħna hi li ngħinu lil intrapriżi oħrajn jakkwistaw l-attenzjoni tal-udjenza tagħhom, u li ngħamlu dan b’mod etiku u b’responabilta’ lejn l’ambjent. Fuq din il-bażi aħna nidejna l-islogan: ‘see my mark’. L-uffiċju ġdid li qed ninawguraw qiegħed f’post ċentrali u jipprovdi spazzju għal-intrapriżi biex jiltaqgħu magħna u jifmu aħjar liema prodotti promozzjonali jistgħu verament jgħinuhom biex jixprunaw l-attivita’ kummerċjali tagħhom stess. Klijenti ser ikunu jistgħu wkoll jakkwistaw rigali korporattivi esklussivi minn ditti rinomati u jirċievu pariri fuq skemi ta’ inċentivi għall-impjegati u l-klijenti tagħhom.”

It-tnedija ta’ dan l-uffiċju tifforma parti minn eżerċizju ta’ rebranding iktar wiesa għall-CMYMK LTD, li riċentament niediet ukoll il-website seemymark.com and t-Trejdmark CMYMK. L-intrapriża hija ‘family business’ u għandha rikonoxximent bħala distributur uffiċjali għall-ditti internazzjonali ewlenin fil-qasam ta’ rigali korporattivi u promozjonali. Oriġinarjament l-intrapriża kienet topera taħt l-isem Branded Malta meta ġiet inawgurata fl-2017.